Električna mjerenja


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: Koristi SI sistem mjernih jedinica, definiše osnovne jedinice i opiše primarne etalone. Primijeni različite tipove mjernih instrumenata za mjerenje električnih veličina. Analizira različite greške mjerenja, obradi rezultate mjerenja i procijeni mjernu nesigurnost. Primijeni različite mjerne metode za mjerenje električnih veličina. Poznaje princip rada digitalnog brojila za mjerenje električne energije i način daljinskog očitavanja i upravljanja. Poznaje princip rada i strukturu osciloskopa i njegovu primjenu u mjernom procesu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Dragović-Ivanović Rada1x1
38B+17S+44P
1x1
38B+17S+44P
1x1S
10S
Žarić Nikola1x1
38B+17S+44P

1x (1B+1S)
8B+7S
Radunović Momčilo

1x (4B+2S)
38B+17S
Tomović Slavica

1x3
30B