Teorija informacija i kodova


Semestar: 5
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon ovog kursa student će moći da: 1. Objasni osnove teorije kodova, 2. Opiše modelovanje izvora i model kanala, 3. Koristi osnovne kodove za kodiranje entropije (Huffmanov kod sa varijantama) i kodove za kodiranje izvora. 4. Koristi osnovne kodove za kodiranje kanala kao što su Hammingovi kodovi i BCH kodovi. 5. Studenti će ovladati osnovama aritmetičke kodne teorije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đurović Igor3x1
26B+22S+17P


Brnović Nevena
1x1
26B+22S+17P