Organizacija i arhitektura računara I


Semestar: 6
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje decimalne brojne veličine zapisane u fomatima sa nepomičnom i pomičnom tačkom (fixed-point i IEEE 754 floating-point farmat zapisivanja) i vrši osnovne računske operacije nad njima, 2. Detaljno analizira i opiše funkcionisanje sekvencijalnog kola proizvoljnog stepena složenosti, 3. Projektuje sekvencijalno kolo na bazi opisa zadatka koji je potrebno izvršiti, 4. Detaljno opiše različite tipove instrukcije i formate njihovog mašinskog zapisa u računaru, 5. Programira u MIPS asemblerskom jeziku: Kreira program proizvoljnog stepena složenosti u MIPS simboličkom (asemblerskom) obliku, 6. Projektuje aritmetičko-logičku jedinicu namijenjenu izvršavanju operacija zahtijevanih instrukcijama MIPS asemblerskog jezika, 7. Projektuje datapath (procesorsku jedinicu) i kontrolnu jedinicu računara namijenjenog jednostavnom–jednotaktnom, ali i aktuelnom–multitaktnom izvršavanju pojedinačnih instrukcija, 8. Projektuje kontrolnu jedinicu računara baziranu na Mooreovom tipu sekvencijalnog kola sa konačnim, ali ipak različitim brojem stanja za različite instrukcije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Veselin3x1
22B+28S+20P


Brnović Nevena
1x1
22B+28S+20P