Osnove Elektronike


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz Osnova elektronike, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Nabroji osnovne karakteristike poluporodovnika, pn spoja i tipove dioda; 2. Postavlja jednačine osnovnih strujih kontura i pronalazi nepoznate veličine u strujnim kolima; 3. Ispituje režim rada i pojačavačka svojstva bipolarnog tranzistora; 4. Razlikuje osnovne elemente tranzistora sa efektom polja: FET-a i MOSFET-a; 5. Analizira jednostavna kola sa operacionim pojačavačima; 6. Razlikuje polutalasni i punotalasni ispravljač; 7. Izračunava izlaz jednostavnog kola koje sadrži stabilizator napora (integrisani ili stabilizator sa Zenerovom diodom); 8. Analizira i crta talasne oblike napona u karakterističnim tačkama multivibratorskih kola; 9. Razlikuje osnovne tipove A/D i D/A konvertora;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Stanković Srđan3x1
129B+24P


Draganić Anđela
1x2
129B+24P
1x2
129B