MATLAB


Semestar: -3
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Izvrši elementarnu manipulaciju podacima u prograsmkom paketu Matlab; 2. Izvrši elementarne matematičke operacije nad podacima; 3. Iskoristi bogato grafičko okruženje Matlab-a za kreiranje grafičke reprezentacje podataka; 4. Kreira sopstvene funkcije koristeći koncepte skript fajlova i m-fajlova; 5. Koristeći Matlab Symbolic Toolbox, rješava probleme u simboličkoj ravni, bez korišćenja numeričkih podataka (granične vrijednosti, izvodi, integrali, algebarske jednačine, diferencijalne jednačine, i sl.).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Žarić Nikola3x1S
94S+12P

2x1S
47S
Radulović Vladan

2x1S
47S