Multimedijalni sistemi


Semestar: -4
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz Multimedijalnih sistema, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Nabraja osnovne matematičke transformacije koje se koriste u Multimedijalnim sistemima; 2. Koristi Fourierovu transformaciju za analizu signala; 3. Upoređuje osnovne algoritme za kompresiju audio signala; 4. Implementira osnovne tipove transformacija nad digitalnom slikom: aritmetičke, geometrijske, i osnovne tipove filtara; 5. Tumači princip rada JPEG kompresije slike; 6. Nabraja osnovne karakteristike video signala i osnovne koncepte i algoritme koji se primjenjuju prilikom kompresije video podataka; 7. Definiše pojam i primjene digitalnog watermarkinga u mutlimedijalnim sistemima;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Stanković Srđan3x1S
90S+36P


Draganić Anđela

2x2S
90S