Poslovne računarske mreže


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne mrežnog dizajna. 2. Opiše osnovne principe projektovanja LAN mreže. 3. Opiše osnovne principe projektovanja WLAN mreže. 4. Opiše osnovne principe projektovanja mreže data centra. 5. Objasni osnove projektovanja IP adresnog plana. 6. Razumije osnove rutiranja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radusinović Igor3x1S
1B+84S+77P


Tomović Slavica

1x1S
1B+84S
Urošević Uglješa

1x1S
1B+84S