TEORIJA FILMA II


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz Teorije filma II, studentkinje i studenti biće osposobljeni da: ukaže na osnovne probleme teorije filma, teorijske osnove žanrovske podjele i potpodjele, određenje i razvoj dominantnih žanrovskih koncepcija; razumije teorijski aspekt filmske dramaturgije, prepozna i ukaže na specifičnosti intertekstualnog odnosa književnosti i filma, mogućnosti filmske transpozicije književnih djela, morfologiju i sintaksu filmskog jezika; dublje sagledava i razumije fenomen filma; organizuju predavanja, projekciju i analizu filmova; zauzmu kritički stav u odnosu na stručnu i naučnu literaturu iz naznačene oblasti. razvije stvaralačke i stručno-teorijske kompetencije i sposobnosti; koristi osnovne epistemološko-metodološke postupke (analizu, sintezu, apstrakciju i generalizaciju); istražuje aktuelne probleme iz naznačene oblasti.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN KOPRIVICA2x1
1S