FILMSKA I TV KAMERA I


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon polozenog ispita iz predmeta Filmska i televizijska kamera I, studentkinje i studenti bice osposobljeni da: usavršavaju likovnu kulturu i vizuelnu percepciju; imaju osjećaj za prostor sa jasnim prepoznavanjem djelova koji mogu da se izdvoje i samim tim budu snimljeni; razumiju i prepoznaju uloge i pozicije u filmskoj ekipi sa akcentom na sektor kamere; prepoznaju filmske i televizijske objektive, adekvatno ih primjenjujući na setu razlikuju filmske i televiziijske kamere; prepoznaju i znaju kada treba da primijene prateću filmsku i televizijsku tehniku na snimanju (far, kran, stedikem, rasvjetna tijela).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RELJA ERAKOVIĆ2x1
1P