PRODUKCIJA I


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta TV produkcija, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: Razumiju istorijski razvoj televizije; Razumiju ulogu i mjesto TV produkcije u djelatnosti radio-difuzije; Obrazlože ulogu i mjesto pruducenta u procesu radio-difuzne proizviodnje; Razumiju osobine i funkcije televizije kao medija; Koriste osnovnu stručnu terminologiju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SEHAD ČEKIĆ2x1
1S