FILMSKI I TV SCENARIO VI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Filmski I TV scenario VI, studentkinje i studneti će biti osposobljeni da: vladaju tehnikom scenarističke pripreme TV drame; osmisle i samostalno napištu scenarističku adaptaciju kratke price; kroz formu tritmenta studentima Dramaturgije predlože adaptaciju kratke price; ravnopravno sa scenaristima/studentima Dramaturgije, kreativno razrađuju više verzija scenarija, do finalne verzije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA BOJOVIĆ