Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Rad sa glumcem II, studentkinja i student biće osposobljeni da: ocjene tačnost realizacije radnje u glumačkoj igri; pretvore analizu lika u konkretnu radnju; uspješno razvijaju i grade odnos reditelj – glumac; prepoznavaju glumačka sredstva i razumiju njihovu važnost u realizaciji uloge.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija