TV REŽIJA IV - ZAVRŠNI RAD


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta TV režija IV – završni rad, studentkinje i studenti biće osposobljeni da: poznaju pravila igrane strukture; naprave razliku izmedju igrane strukture na televiziji i filmu; postave igranu strukturu kao tv formu kroz postavku više kamera; razlikuju pristup režiji igrane structure u zavisnosti od žanra; vrše kordinaciju različitih sektora u pripremi igrane strukture; režiraju kao završni rad igranu strukturi kao televizijski igrani program kroz rad sa više kamera, proces miksovanja i sinhronu finalizaciju sa procesom snimanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA VUKČEVIĆ