Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta TV režija II, studentkinje i student biće osposobljeni da: razumiju ulogu režisera u kreativnom procesu stvaranja tv drame; upoznaju specifične karakteristike televizije u procesu stvaranja tv drame; primjene pet osnovnih postupata tv režije na konkretnom primjeru odabranog dramskog teksta u trajanju do 15 min; koordinaraju probe sa raznim sektorima, prije svega sa studnetima glume u pripremu konkretnog zadatka; postave više kamera prilikom izvodjenja probi kao pripreme režiranja dramskog teksta; režiraju kratak dramski tekst po kreativnim i tehnološkim principima procesa televizijske režije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija