Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz Dokumentarnog filma III, studentikinje i studenti će biti osposobljeni da: nastave upoznavanje sa istorijatom razvoja dokumentarnog filma autora, pravaca, tendencija; analiziraju dokumentarne filmova; pripremaju ozbiljniji projekat, sa širom razradom (sinopsis/scenario, tritment, rediteljska eksplikacija...); takav projekat dovedu do realizacije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija