Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz predmeta Teorija filma III, studenti i studentkinje biće osposobjeni da: stekne uvid u osnovne probleme teorije filma, teorijske aspekte proučavanja zvuka i muzike na filmu. Prepozna ključne teorijske premise sineasta, prevashodno filmskih reditelja, i značaj teorijskog proučavanja filma iz njihove vizure. Organizuje predavanja, projekciju i analizu filmova. Kroz analizu i diskusije objasni ulogu i uticaj savremenih teorijskih strujanja na film. Razvije stvaralačke i stručno-teorijske kompetencije i sposobnosti. Dublje sagledava i razumije fenomen filma. Zauzme kritički stav u odnosu na stručnu i naučnu literaturu iz naznačene oblasti. Stečena teorijska znanja uspješno primijeni u praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija