Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz predmeta Teorija filma IV studenti i studenkinje biće osposobljeni da: stekne uvid u osnovne teorijske aspekte proučavanja glume na filmu, teorijske pristupe, instrumente i tehnike analize filma. razvije stvaralačke i stručno-teorijske kompetencije i sposobnosti. dublje sagledava i razumije fenomen filma. zauzme kritički stav u odnosu na stručnu i naučnu literaturu iz naznačene oblasti. teorijsko-kritički pristupa audiovizuelnoj dijegezi. vlada stručno-teorijskim znanjima iz ove oblasti. stečena teorijska znanja uspješno primijeni u praksi. organizuje predavanja, projekciju i analizu filmova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija