POST-PRODUKCIJA I NOVE TEHNOLOGIJE I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Postprodukcija i nove tehnologije I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da razumiju sve aspekte i činioce u lancu filmske (kao i tv, savremeni mediji) postprodukcije; koriste stručnu terminologiju; razumiju istorijski razvoj i značaj svakog od aspekata u posptrodukciji; razumiju tehnološke i kreativne aspekte novih tehnologija u filmskoj i televizijskoj postprodukciji i anticipiraju njihov dalji razvoj da bi tokom svoje profsionalne karijere nakon završenih Specijalističkih studija mogli brzo da se adaptiraju na stalne inovacije u ovoj oblasti i stečena znanja primjene u budućnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠAN VULEKOVIĆ2x1
1S