FILMSKA REŽIJA - SPECIJALISTIČKI RAD


Semestar: 2
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 8+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SEAD ŠABOTIĆ4x1
1S
MARIJA PEROVIĆ8x1
1S