Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završnog rada iz predmeta Pozorišna produkcija kao izborne oblasti, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • uporede kreativne i programske aspekte projektne organizacije u pozorištu; • napišu stratešku analizu pozorišnog sistema; • kreativno i operativno konceptualizuju pozorišne projekte; • pripreme kreativni i projektni dio samostalnog pozorišnog projekta, projektne ideje ili problemski odabrane teme za analizu

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija