Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Istorija filma I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Razlikuje osnovne istorijske faze razvoja filma sa produkcionim i društvenim okolnostima u kojima su filmovi nastajali od predistorije do pojave zvuka. • Kreativno-kritički pristupa sagledavanju fundamentalnih estetskih vrijednosti filmskih umjetničkih djela, dublje sagledava i razumije fenomen filma, estetičkih ideja, pravaca i koncepcija. • Organizuje predavanja, projekciju i analizu filmova, sintetizuje stečena znanja u praksi. • Objasni suštinu filma kao globalnog kulturnog, umetničkog i tehnološkog fenomena kroz najznačajnije primjere iz svjetske kinematografije. • Učestvuju u debatama i na osnovu stečenih znanja i usvojenih aksioloških parametara prepozna, stručno-teorijski artikuliše suštinske vrijednosti umjetničkog filma i distingvira ih od kiča i neukusa. • Zauzme kritički stav u odnosu na stručnu i naučnu literaturu iz naznačene oblasti. • Definiše ulogu i značaj filma u eri globalne komunikacije i pojave novih medija. • Koristi osnovnu stručnu terminologiju

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija