Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Osnovi scenarija, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • razumiju šta je scenario, terminološki okvir , specifičnosti forme • razumiju i razlikuju osnovne faze u nastanku scenarija • razumiju značaj scenarija u filmskoj i televizijskoj produkciji • razumiju i prave razliku u tumačenju scenarija u zavisnosti od televizijskog i filmskog žanra • koriste specifičnu terminologiju vezanu za razvoj i produkciju filsmkog ili televizijskog scenarija, kao osnovnog zadataka u produkciji ftv formata različiitih žanrova

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija