Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završnog rada iz predmeta Radio produkcija kao izborne oblasti, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • uporede kreativne i programske aspekte projektne organizacije u oblasti medija i radija i samostalne radijske progukcije unutar medijskih sistema; • napišu stratešku analizu programa; • kreativno i operativno konceptualituju medijske i radijske projekte; • pripreme strateški plan projekta

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija