Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Savremena filmska produkcija I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • objasne ulogu i značaj savremenih filmskih politika i produkcionih modela; • primjene savremene produkcijske tendencije u filmskoj produkciji; • identifikuju savremene produkcijske modele u kinematografiji; • evaluiraju produkcione segmente projekata i institucija u polju filmske industrije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija