SAVREMENA FILMSKA PRODUKCIJA I


Semestar: 1
ECTS: 15
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Savremena filmska produkcija I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • objasne ulogu i značaj savremenih filmskih politika i produkcionih modela; • primjene savremene produkcijske tendencije u filmskoj produkciji; • identifikuju savremene produkcijske modele u kinematografiji; • evaluiraju produkcione segmente projekata i institucija u polju filmske industrije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MIŠELJIĆ4x1
2B+1P
SEHAD ČEKIĆ4x1
2B+1P