Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Savremena radio produkcija I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • objasne ulogu i značaj radija u eri vizuelne komunikacije i novih medija; • primjene savremene programske i organizacione tendencije u radio produkciji; • identifikuju savremene dileme medijske politike i medijske pismenosti; • evaluiraju programsko-produkcione segmente funkcionisanja radija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija