SAVREMENA RADIO PRODUKCIJA I


Semestar: 1
ECTS: 15
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Savremena radio produkcija I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • objasne ulogu i značaj radija u eri vizuelne komunikacije i novih medija; • primjene savremene programske i organizacione tendencije u radio produkciji; • identifikuju savremene dileme medijske politike i medijske pismenosti; • evaluiraju programsko-produkcione segmente funkcionisanja radija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUK VUKOVIĆ4x1
1B+1P
4x1
1B+1P