SAVREMENA TELEVIZIJSKA PRODUKCIJA I


Semestar: 1
ECTS: 15
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Savremena televizijska produkcija I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Razumiju upravljanje velikim radio-difuznim sistemima • Definišu medjunarodnu podjelu rada i sistem tržišta/teritorija u plasmanu TV proizvoda • Definišu uticaj novih digitalnih medija i interneta na TV produkciju • Primjene savremene programske i organizacione tendencije u TV produkciji; • Evaluiraju programsko-produkcione segmente funkcionisanja televizije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA FILIPOVIĆ