AUTORSKO PRAVO I INTELEKTUALNA SVOJINA I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGINJA VUKSANOVIĆ2x1