AUTORSKO PRAVO I INTELEKTUALNA SVOJINA II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGINJA VUKSANOVIĆ2x1