KREATIVNE INDUSTRIJE II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Kreativne industrije II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Razumiju koncept kreativnih gradova i kreativne ekonomije. • Identifikuju metodologiju za mapiranje kreativnih klastera. • Analiziraju i razumiju međunarodni i nacionalni kontekt kreativnih industrija • Analiziraju i kreativno promišljaju projekat studiju slučaja kreativnih industrija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
EDIN JAŠAROVIĆ2x1