KOMUNIKOLOGIJA I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Komunikologija I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • ukratko opisu osnovne pojmove, vidove i prakticna djelovanja tokom procesa komunikacije; • ustanove opste specificnosti u odnosu na razlike izmedju interpersonalne i masovne komunikacije; • ustanove osnovne faze u procesu masovne komunikacije ; • razumiju i razgranice osnove komunikacionih tokova i kanala u masovnim medijima; • objasne znacaj raznih vidova komunikacije za profesiju producenta

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUK VUKOVIĆ2x1
5B+2P
VUK VUKOVIĆ2x1
1P