Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Komunikologija II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • identifikuju uloge drustvenih i politickih subjekata koji determinisu komunikacione procese u masovnim medijima; • objasne istorijski razvoj novinarstva odnosno sagledaju razne vrste profesija i zanimanja koja su se pojavila razvojem novinarstva krajem 20. odnosno pocetkom 21. vijeka; • kriticki analiziracju transfomacione procese medijskih sistema i lociraju ulogu producenta u istim.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

ZOOM za 22.04.2020.

ZOOM - zajedničke konsultacije

Online nastava - Uputstvo za predmet Komunikologija II

Nova objava - 14.06.2017 20:18