TEORIJA FILMA II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Teorija filma II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Ukaže na osnovne probleme teorije filma, teorijske osnove žanrovske podjele i potpodjele, određenje i razvoj dominantnih žanrovskih koncepcija. • Razumije teorijski aspekt filmske dramaturgije, prepozna i ukaže na specifičnosti intertekstualnog odnosa književnosti i filma, mogućnosti filmske transpozicije književnih djela, morfologiju i sintaksu filmskog jezika. • Dublje sagledava i razumije fenomen filma. • Organizuje predavanja, projekciju i analizu filmova. • Zauzme kritički stav u odnosu na stručnu i naučnu literaturu iz naznačene oblasti. • Razvije stvaralačke i stručno-teorijske kompetencije i sposobnosti. • Koristi osnovne epistemološko-metodološke postupke (analizu, sintezu, apstrakciju i generalizaciju). • Istražuje aktuelne probleme iz naznačene oblasti

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN KOPRIVICA2x1