PRODUKCIJA DIGITALNIH/INTERAKTIVNIH MEDIJA I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Produkcija digitalnih interaktivnih medija I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Razumiju procese produkcije i strategije prezentacije u globalnim interaktivnim, digitalnim medijima • Razumiju produkciju složenih Web (Internet) sadržaja i menadžment imidža u interaktivnim medijima • Produciraju sopstvene interaktivne platform/ kanale/sadržaje i pretvore ih u poslovne aktivnosti putem multimedije • Razumiju Nova pravila marketinga i odnosa sa javnošću • Produciraju sopstveni multimedijalni projekat • Razumiju integraciju savremenih programskih i organizacionih tendencija interaktivnih/digitalnih medija i tradicionalnih medija; • Evaluiraju programsko-produkcione segmente funkcionisanja interaktivnih/digitalnih medija

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUK VUKOVIĆ

Mentorski rad - nastava

Nastava za 23.10.2020.

Produkcija digitalnih/interaktivnih medija