Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Produkcija digitalnih interaktivnih medija II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Definišu tržišta interaktivnih digitalnih medija, te razumiju kulturu konvergencije i mrežne remiks kulture • Razumiju procedure u produkciji 'anytime - anywhere ' medija i produkciji “on-line” zajednica • Projektuju i javno prezentuju konkretne digitalne multimedijalne poslovne modele i produkcijske koncepte “user generated content”.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Online nastava - Uputstvo za predmete Produkcija digitalnih/interaktivnih/novih medija