AUTORSKO PRAVO I INTELEKTUALNA SVOJINA I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGINJA VUKSANOVIĆ2x1
5B+1P
DRAGINJA VUKSANOVIĆ2x1
1P