KREATIVNE INDUSTRIJE I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Kreativne industrije I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Razumiju definiciju kreativnih industrija. • Identifikuju oblasti kreativnih industrija. • Identifikuju osnovne aspekte u pristupu izučavanju kreativnih industrija ( socijalni, ekonomski, kulturološki • Analiziraju i razumiju metodologije mapiranja kreativnih industrija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
EDIN JAŠAROVIĆ2x1
1S