Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Komunikologija I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • ukratko opisu osnovne pojmove, vidove i prakticna djelovanja tokom procesa komunikacije; • ustanove opste specificnosti u odnosu na razlike izmedju interpersonalne i masovne komunikacije; • ustanove osnovne faze u procesu masovne komunikacije ; • razumiju i razgranice osnove komunikacionih tokova i kanala u masovnim medijima; • objasne znacaj raznih vidova komunikacije za profesiju producenta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Specijalističke studije - nastava

Nastava za 23.10.2020.

Komunikologija 1