Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGINJA VUKSANOVIĆ2x1
5B