SAVREMENA POZORIŠNA PRODUKCIJA III


Semestar: 3
ECTS: 15
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA RADOVANOVIĆ4x1
2B
JANKO LJUMOVIĆ4x1
2B