Mehanotronika


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojam mehatronike i navede opšte osobine mehatroničkih proizvoda i sistema, 2. Opiše sastavne komponente mehatroničkog sistema, 3. Matematički modeluje i analizira jednostavniji elektromehanički sistem, 4. Koristi programski paket Matlab/Simulink za analizu dinamičkih svojstava elektromehaničkih sistema, 5. Primijeni eksperimentalne postupke optimizacije parametara regulatora u električnim, mehaničkim i elektromehaničkim sistemima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vujičić Vladan3x1
8B+1S


Micev Mihailo
1x1
8B+1S