Tehnika visokog napona


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Prepozna ulogu i objasni i analizira opšte pojmove o problematici vezanoj za dejstva visokog napona na okolnu sredinu. 2. Objasni i analizira električno polje u okolini različitih oblika elektroda i razlišite metode za njegovo izračunavanje. 3. Interpretira i klasifikuje osobine i karakteristike različitih vrsta dielektrika koje se primjenjuju u elektroenergetskim sistemima. 4. Prepozna i objasni mehanizme pražnjenja u različitim dielektricima i metode dimenzionisanja izolacije. 5. Objasni nastanak, prirodu, uticaje i dejstva različitih vrsta prenapona koji se mogu pojaviti u elektroenergetskim sistemima. 6. Prepozna različite metode i izvrši neophodne proračune različitih prelaznih procesa. 7. Objasni tipove i primjenu zaštitnih uređaja od prenapona, uporedi njihove karakteristike i mogućnosti i izvrši njihov izbor. 8. Navede i objasni osnovne principe i metode koordinacije izolacije. 9. Objasni metode, uredjaje, opremu i načine mjerenja visokih napona i struja. 10. Opiše ulogu, osnovne šeme, potrebnu opremu i načine rada savremenih visokonaponskih laboratorija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Vladan3x1
35B


Vujošević Snežana
1x1
35B
1x4
35B
Radunović Momčilo

1x4
35B