Elektroenergetski kablovi


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom i položenom predmetu student će moći da: 1. Poznaje istorijski razvoj elektroenergetskih kablova i savremene trendove u njihovoj proizvodnji; 2. Identifikuje i razumije prednosti i nedostatke elektroenergetskuh kablova u odnosu na nadzemne elektroenergetske vodove i sve retevantne tehničko- ekonomske parametre za njihovu primjenu u distributivnim i prenosnim mrežama; 3. Klasifikuje i upoređuje elektroenergetske kablove po svim relevantni m energetskim, funkcionalnim, strukturnim i konstrukcionim kriterijumima; 4. Poznaje i identifikuje konstrukcione elemente elektroenergetskih kablova i njihove specifičnosti sa aspekta naponskog nivoa i uslova polaganja; 5. Proračunava parametre elektroenergetskih kablova i vrši njihova mjerenja u laboratorijskim i eksploatacionim uslovima. 6. Proračunava strujno opterećenje kablova različitih konstrukcionih karakteristika u različitim eksploatacionim uslovima i vrši njihov izbor i provjeru po relevantnim tehničko-ekonomskim kriterijumima ; 7. Definiše i primjeni metode ispitivanja elektroenergetskih kablova i metode pronalaženja kvara na kablovima u laboratorijskim i eksploatacionim uslovima; 8. Primjenjuje stečena znanja u rješavanju problema primjene i eksploatacije elektroenergetskih kablova u prenosnim i distributivnim mrežama realnih elektroenergetskih sistema.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radović Jadranka3x1
35B+1P


Durković Vladan
1x1
35B+1P