Projektovanje VLSI kola


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0.5
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Navede i objasni: vrste podloga, tehnologije izrade, tehnike izrade, stepen integracije i metodologije projektovanja poluprovodničkih integrisanih kola. 2. Izvrši detaljnu analizu CMOS invertora i bilateralnog CMOS prekidača. 3. Izvrši procjenu otpornosti, kapacitivnosti i induktivnosti aktivnih i pasivnih komponenti u poluprovodničkim integrisanim tehnologijama. 4. Modeluje i analizira provodne i poluprovodne linije kao raspodjeljene RC parametre. 5. Objasni princip pobuđivanja velikih kapacitivnosti. 6. Navede i objasni dinamičke karaterstike i procijeni disipaciju snage u poluprovodničkim integrisanim kolima. 7. Izvrši sintezu digitalnih elektronskih kola koja obavljaju logičke operacije. 8. Izvrši DC, AC i vremensku analizu elektronskih kola koristeći simulator.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tadić Nikša3x1
12B


Erceg Milena
1x1
12B
0.5x1
12B
Radunović Momčilo

0.5x1
12B