Projektovanje mikrokontrolerskih sistema


Semestar: 8
ECTS:
Status: VP
Fond: 2+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Napiše program za mikrokontrolersku ploču i unese taj program u čip mikrokontrolera; 2. Stavi u funkciju portove mikrokontrolera, upravlja spoljašnjim uređajima i očitava stanja iz okruženja; 3. Koristi komunikacione interfejse: UART, SPI, TWI; 4. Programski podrži tajmere, brojače i analogne komparatore; 5. Mjeri analogne napone koristeći AD konvertor koji je sastavni dio mikrokontrolera; 6. Očitava osnovne vrste tastatura: mehaničke i kapacitivne; 7. Upravlja LED i LCD displejima sa i bez multipleksa; 8. Organizuje rad mikrokontrolera na prekidnom nivou i jednostavni multitasking;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mijanović Zoran2x1
12B

2x1
12B
Radunović Momčilo

2x1
12B