Telekomunikacione mreže


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše koncepte, sesrvise, klasifikaciju, standardizaciju i regulative telekomunikacionih mreža. 2. Objasni karakteristike dolaznih, odlaznih i servisnih procesa u telekomunikacionim mrežama. 3. Objasni Litlovu teoremu. 4. Objasni osnovne osobine sledećih redova čekanja: M/M/1 , M/M/m , M/M/, M/M/m/k, M/M/m/k/l, M/G/1 model. 5. Opiše arhitekturu telekomunikacionih mreža. 6. Objasni sledeće funkcije telekomunikacione mreže: kontrola greške, kontrola zagušenja i kontrola protoka.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radusinović Igor3x1
3B


Tomović Slavica
1x1
3B