Računarske mreže (t)


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni koncepte računarskih mreža. 2. Opiše principe nivoa aplikacije. 3. Objasni karakteristike HTTP, FTP, SMTP i DNS protokola. 4. Opiše principe nivoa transporta. 5. Objasni karakteristike UDP i TCP protokola. 6. Opiše TCP kontrole protoka i zagušenja 7. Opiše principe nivoa mreže. 8. Objasni karakteristike IP protokola i protokola rutiranja. 9. Opiše principe nivoa linka. 10. Objasni karakteristike Ethernet i WiFi protokola.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radusinović Igor3x1
3B


Tomović Slavica
1x1
3B
1x1
3B
Jovanović Milan MF

1x1
3B