Digitalni telekomunikacioni sistemi


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni razliku između modulacionih postuapaka sa i bez memorije. 2. Prikaže modulacione postupke bez memorije na konstelacionom dijagramu. 3. Opiše postupak dobijanja optimalnog prijemnika u kanalu sa bijelim Gaussovim šumom. 4. Sprovede postupak utvrđivanja vjerovatnoće greške u kanalu sa bijelim Gaussovim šumom. 5. Sprovede postupak utvrđivanja vjerovatnoće greške u kanalu sa multipath fedingom na osnovu vjerovatnoće greške u kanalu sa bijelim Gaussovim šumom i statistike multipath fedinga. 6. Objasni koncepciju bazičnih tehnika višestrukog pristupa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Veljović Zoran3x1
3B


Urošević Uglješa
1x1
3B
1x1
3B
Radunović Momčilo

1x1
3B