Baze podataka


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Projektuje i napravi jednostavnu relacionu bazu podataka 2. Napravi složene SQL upite nad relacionom bazom podataka 3. Upravlja pravima pristupa podacima u relacionoj bazi podataka 4. Sastavi jednostavne PL/SQL programe, funkcije i trigere 5. Upotrijebi ORACLE i MySQL višekorisničku serversku platformu za razvoj baza podataka

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Daković Miloš2x1
18B+1S


Popović-Bugarin Vesna1x1
18B+1S


Brajović Miloš
1x1
18B+1S
1x1
18B+1S
Jovanović Milan MF

1x1
18B+1S