Digitalna obrada slike


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit student će biti: 1. Upoznat sa formatima zapisa digitalne slike. 2. Upoznat sa modelima boja kod digitalne slike. 3. Upoznat sa osnovnim obradama u prostornom i frekvencijskom domenu. 4. U stanju da napiše programska rješenja za pojedine obrade.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đurović Igor3x1
18B


Bulatović Nikola
1x1
18B