Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni osnovne adaptivne algoritme (LMS sa varijantama) 2. Napravi računarski model adaptivnog sistema i izvodi eksperimente na napravljenom modelu 3. Primijeni adaptivni sistem na probleme identifikacije nepoznatog sistema i poništavanje smetnji 4. Definiše i objasni osnovne elemente neuralnih mreža 5. Analizira, tumači i reprodukuje rezultate iz oblasti adaptivnih diskretnih sistema izložene kroz naučne radove.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Daković Miloš1.5x1
18B+1P


Stanković Ljubiša1.5x1
18B+1P


Brajović Miloš
1x1
18B+1P